Stanislav's Menologion I. September

Codicological description

 

Материал: пергамент

Обем (брой листове): 370 (запазени) листа. В настоящия си вид се състои от 47 напълно (или частично) запазени номерирани коли. Ръкописът е с липси – в началото, в края и отвътре.

Подвързия: дъски и орнаментирана кожа

Размери: 24 - 34 см

Оформление на страницата: две колони по 27 (на места 29 реда); размер на текстовото поле: 17-23/24 см; размер на колона: 9-23/24 см

Тип писмо и правопис: полуустав (среден, на места дребен); рашки правопис

Книжовник (преписвач): основно двама преписвачи - Драйко дяк (до f. 206v) и дяк Станислав (от f. 207r до края).

Датировка: XIV в.

Произход: С три манастирски средища може да се свърже появата на ръкописа - Марковия манастир “Св. Димитър” край Скопие, Лесновския манастир „Св. Архангел Михаил” и Хилендарския манастир на Атон.

Допълнителна информация: Кодексът е чети-миней, съдържащ текстове за първата четвърт от църковната година (септември – ноември). В днешното си състояние текстовете обхващат само част от месец ноември (от 1 до 13 ноември, за който е запазено само началото на „Житие на св. Йоан Златоуст”). В края на ръкописа има вмъкнати няколко листа, които съдържат текстове, несвързани с календарния състав – едно Златоустово слово и няколко патерични разказа. В състава на ръкописа те са вмъкнати в разбъркан ред, докато в настоящото дигитално издание се представят в правилна последователност, която следва логиката на текста.

Stanislav's Menologion II. October

Codicological description

 

Материал: пергамент

Обем (брой листове): 370 (запазени) листа. В настоящия си вид се състои от 47 напълно (или частично) запазени номерирани коли. Ръкописът е с липси – в началото, в края и отвътре.

Подвързия: дъски и орнаментирана кожа

Размери: 24 - 34 см

Оформление на страницата: две колони по 27 (на места 29 реда); размер на текстовото поле: 17-23/24 см; размер на колона: 9-23/24 см

Тип писмо и правопис: полуустав (среден, на места дребен); рашки правопис

Книжовник (преписвач): основно двама преписвачи - Драйко дяк (до f. 206v) и дяк Станислав (от f. 207r до края).

Датировка: XIV в.

Произход: С три манастирски средища може да се свърже появата на ръкописа - Марковия манастир “Св. Димитър” край Скопие, Лесновския манастир „Св. Архангел Михаил” и Хилендарския манастир на Атон.

Допълнителна информация: Кодексът е чети-миней, съдържащ текстове за първата четвърт от църковната година (септември – ноември). В днешното си състояние текстовете обхващат само част от месец ноември (от 1 до 13 ноември, за който е запазено само началото на „Житие на св. Йоан Златоуст”). В края на ръкописа има вмъкнати няколко листа, които съдържат текстове, несвързани с календарния състав – едно Златоустово слово и няколко патерични разказа. В състава на ръкописа те са вмъкнати в разбъркан ред, докато в настоящото дигитално издание се представят в правилна последователност, която следва логиката на текста.

 

Stanislav's Menologion III. November

Codicological description

 

Материал: пергамент

Обем (брой листове): 370 (запазени) листа. В настоящия си вид се състои от 47 напълно (или частично) запазени номерирани коли. Ръкописът е с липси – в началото, в края и отвътре.

Подвързия: дъски и орнаментирана кожа

Размери: 24 - 34 см

Оформление на страницата: две колони по 27 (на места 29 реда); размер на текстовото поле: 17-23/24 см; размер на колона: 9-23/24 см

Тип писмо и правопис: полуустав (среден, на места дребен); рашки правопис

Книжовник (преписвач): основно двама преписвачи - Драйко дяк (до f. 206v) и дяк Станислав (от f. 207r до края).

Датировка: XIV в.

Произход: С три манастирски средища може да се свърже появата на ръкописа - Марковия манастир “Св. Димитър” край Скопие, Лесновския манастир „Св. Архангел Михаил” и Хилендарския манастир на Атон.

Допълнителна информация: Кодексът е чети-миней, съдържащ текстове за първата четвърт от църковната година (септември – ноември). В днешното си състояние текстовете обхващат само част от месец ноември (от 1 до 13 ноември, за който е запазено само началото на „Житие на св. Йоан Златоуст”). В края на ръкописа има вмъкнати няколко листа, които съдържат текстове, несвързани с календарния състав – едно Златоустово слово и няколко патерични разказа. В състава на ръкописа те са вмъкнати в разбъркан ред, докато в настоящото дигитално издание се представят в правилна последователност, която следва логиката на текста.